«ԱՐՄԲՐԵՆԴ» Հայկական բրենդերի միություն

«ԱՐՄԲՐԵՆԴ» Հայկական բրենդերի միությունը՝ Հայաստանում լայն սպառման ապրանքներ արտադրող կազմակերպությունների միավորում է, որն նպատակաուղղված է իր շուրջ միավորել հայրենական ընկերությունների այն ղեկավարներին, որոնք ընդունում են բարեխիղճ մրցակցությունը և փոխշահավետ համագործակցությունը, շահագրգռված են արտադրել որակի միջազգային լավագույն չափանիշներին համապատասխանող ապրանքներ, ձգտում են հասնել իրենց ապրանքանիշերի համաշխարհային ճանաչմանը և պատրաստ են սեփական միջոցներով ներդրումներ կատարել Հայաստանի տնտեսության մեջ: Գործունեության կարևոր ուղղություններն են՝ մտավոր սեփականության պաշտպանություն, աջակցություն մրցունակ մեդիա շուկայի կազմավորմանը, գործընկերային հարաբերությունների ամրապնդում՝ արտադրողների, վաճառողների և սպառողների միջև, որն նպաստում է բիզնեսի փոխշահավետ զարգացմանը, աջակցություն վարչարարական և օրենսդրական բարեփոխումներին, լուսավորչական գործունեություն ապրանքանիշերի դերի և նշանակության կարևորության վերաբերյալ և, ամենակարևորը, արտահանումների ծավալների ավելացում: «Արմբրենդ» միությունը ձգտում է դառնալ հայկական բիզնես համայնքի անբաժան մասը և կարևոր դեր խաղալ Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում:

«Армбренд» Союз армянских брендов

Союз армянских брендов «Армбренд» - это обьединение компаний, производящих товары широкого потребления в Армении, который целеустремлен обьединить вокруг себя тех руководителей отечественных компаний, которые принимают добросовестную конкуренцию и взаимовыгодное сотрудничество. Заинтересованы производить товары, соответствующие качеству лучших международных стандартов, стремятся достичь мировой известности своих брендов и готовы инвестировать собственные средства в экономику Армении. Главные направления деятельности: вопросы защиты интеллектуальной собственности, поддержка развитию конкурентного медиа рынка, укрепление партнерских отношений между производителями, продавцами и потребителями, что способствует взаимовыгодному развитию бизнеса, содействие административным и законодательным реформам, просветительная деятельность օ важности роли и значения брендов и, самое главное, увеличение обьемов экспорта. Союз «Армбренд» стремится стать неотъемлемой частью армянского бизнес сообщества и играть важную роль в развитии экономики Армении.